GỬI NGƯỜI EM GÁI

By chu thanh tùng

GỬI NGƯỜI EM GÁI 

More...

ĐIỀU GIẢN DI PHÚ QUANG CTT

By chu thanh tùng

ĐIỀU GIẢN DỊ PHÚ QUANG CTT

More...

EM VỀ VỚI NGƯỜI

By chu thanh tùng

EM VỀ VỚI NGƯỜI 

More...

VONG PHU

By chu thanh tùng

VỌNG PHU 

More...

TÔI HÁT NGHEU NGAO

By chu thanh tùng

TÔI HÁT NGHEU NGAO 

More...

NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ ANH CTT

By chu thanh tùng

NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ ANH CTT

More...

MẸ TÔI LÀM DÂU HÀ TĨNH CTT

By chu thanh tùng

MẸ TÔI LÀM DÂU HÀ TĨNH  CTT

More...

QUẢNG BÌNH QUE TA ƠI CTT

By chu thanh tùng

QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI LẦN 2 CTT

More...

NGƯỜI CON GÁI SÔNG LA CTT//

By chu thanh tùng

NGƯỜI CON GÁI SÔNG LA  CTT

More...

HÀ NỘI MÙA XUÂN VĂN KÝ

By chu thanh tùng

HÀ NỘI MÙA XUÂN VĂN KÝ 

More...