HAY if you come back

By chu thanh tùng

HAY if you come back 

More...

BƯỞI

By chu thanh tùng

BƯỞI 

More...

CHẢY MÁU và PHÁT ÂM

By chu thanh tùng

CHẢY MÁU  VÀ PHÁT ÂM CẦU THỦ 

More...

HÃY ĐƯA ANH ĐẾN TRÁI TIM EM HAY

By chu thanh tùng

HÃY ĐƯA ANH ĐẾN TRÁI TIM EM 

More...

NỖI NHỚ BÊN HỒ DẦU TIẾNG...SỬA NƯỚC

By chu thanh tùng

NỖI NHỚ BÊN HỒ DẦU TIẾNG  SỬA NƯỚC 

More...

NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG

By chu thanh tùng

NỖI BUÔN ĐÊM ĐÔNG

More...

CHỊ NÀY DỮ QUÁ

By chu thanh tùng

CHỊ NÀY DỮ QUÁ 

More...

KHI ĐÃ YÊU

By chu thanh tùng

KHI ĐÃ YÊU 

More...

LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH

By chu thanh tùng

LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH 

More...

EM ĐI GIỮA BIỂN VÀNG

By chu thanh tùng

EM ĐI GIỮA BIỂN VÀNG 

More...