ĐỂ GIÀNH CHƯA NGẮM VỘI


k
anh để giành anh chưa ngắm vội
anh còn chờ còn đợi mùa xuân
bao nhiêu vất vả nhọc nhằn
thấy em anh thấy nó tan hết rồi
 
 
 
 

Chu Thanh Tùng

NGƯỜI ĐẸP

NGƯỜI ĐẸP

Chu Thanh Tùng

ảnh

Chu Thanh Tùng

bốn câu hay

Thời đại thật là văn minh

Quảng cáo sủa khóa cho mình mới khôn 

Lại thêm hình ảnh của dồn 

Một ngày mấy bận người luồn tới thăm 

Đại Danh

Người Không Đẹp Bằng Những Câu Chữ

bao nhiêu vất vả nhọc nhằn

thấy em anh thấy nó tan hết rồi 

<a href="http://www.lamchiakhoa.com/sua-khoa-xe-may-tai-nha-tp-hcm-gia-re"></a>

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '5662' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.161.71.87' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5662','3u02vtbil9fodsahmpfn57o9p0','0','Guest','0','54.161.71.87','2018-09-23 05:47:49','/a78808/de-gianh-chua-ngam-voi.html')