TÔI NHỚ

TÔI NHỚ 

Tôi nhớ ngày xưa những ngày rày 

Đồng nhà con gái má hây hây 

Bên dòng sông phẳng nghe dào dạt 

Những bãi sa bồi nẩy mầm hong